Birbilen Hukuk Bürosu

Birbilen'e Danışın!

Müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek ve nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti vermek için çalışıyoruz.

Adalet ve Hakkaniyet

Adaletin üstünlüğüne inanmak, mücadele etmek ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için buradayız.

İş Ahlakı ve Etik

Müvekkillerimize hizmet verirken etik değerleri gözetiyoruz. İş Ahlakı prensibimizden ödün vermiyoruz.

Müvekkil Odaklılık

Hukuki sorunlarınıza çözümler üretirken, beklentilerinizi anlayarak sizleri en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz.

Hukuk Büromuz Hakkında

Avukat İbrahim Birbilen tarafından İstanbul’da kurulan Birbilen Hukuk Bürosu, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkil ve danışanlarının ihtiyaç duydukları hukuki desteğin nitelikli şekilde temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Birbilen Hukuk Bürosu, dava ve icra takiplerinde müvekkillerine hizmet vermekle beraber önleyici hukuk hizmetini de önemli görmektedir. Yargı süreçlerine gerek kalmaksızın hak ve menfaatlerin güvence altına alınmasını, bu bağlamda, danışanlarının tüm hukuki işlemlerinin mevzuata uygun olarak takibini öncelemektedir.

Çalışma Alanlarımız

Aşağıda, hukuk firmamızın uzmanlık alanlarına ve hizmet verdiği hukuki konulara dair daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aile Hukuku

Müvekkilerimizin ve aile bireylerinin haklarının korunması ile boşanma sürecinin doğru şekilde yürütülmesini hizmeti vermekteyiz.

Enerji Hukuku

Türkiye’deki EPDK düzenlemeleri ile birlikte ulusal ve uluslararası alandaki hem yenilenebilir hem de yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini kapsamında yasal süreçleri takip ediyoruz.

Akaryakıt ve LPG Piyasası Hukuku

Akaryakıt Dağıtım Şirketleri ve Bayilerine Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuatı Kapsamında hali hazırda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticari Şirketlere ve tacirlere, ticari alım satım işlemleri, haksız rekabet, şirketler hukuku, hisse devir işlemleri, şirket kuruluş işlemlerinde, yasal süreç takibini sağlıyoruz.

Ceza Hukuku

Müvekkillere soruşturma aşamasından itibaren ihtiyaç duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Soruşturma aşamasından hüküm ve infaz aşamalarına kadar tüm usuli süreçleri takip ediyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine mahsus yollarla icra takipleri yaparak müvekkillerin alacağına kavuşmasını sağlıyoruz. Ayrıca borçluya ait tüm menkul gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakla beraber diğer tüm icra işlemlerini takip ediyoruz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu alanda uzman Marka & Patent vekili çözüm ortaklarımızla işbirliği içerisinde, fikri haklarınızın korunması için gerekli süreci yürütüyoruz.

Kira Uyuşmazlıkları

Kira konusunda dava ve takiplerinde güncel gelişmeler doğrultusunda hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz.

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz, alım satım kiralama hususunda tecrübeli ekibimizle, sözleşme aşamasından tapuda satışa kadar hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulamaları

KVKK ve sair kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında uygulamaların takibini yürütüyoruz. Şirketlerin kişisel veri politikalarını ve gerekli yasal metinleri hazırlayıp KVKK uyum projelerini tamamlıyoruz.

İmar Hukuku

İmar mevzuatı kapsamında yapılacak tüm yasal izinler ve imar uygulamasından doğan idari davalar, kamulaştırma vb. durumlar daha önce bu alanda çalışmış ekibimizce takip edilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve dava takibi yapılmaktadır.

Sözleşme Hukuku

Şirketiniz veya şahsi işleriniz için yasal mevzuat kapsamında Türkçe-İngilizce dillerde ticari sözleşmelerin hazırlanması ve takibi süreçlerini yürütüyoruz.

Tazminat Hukuku

Tazminat davalarında dinamik ekibimizle TBK ve HMK kapsamında yasal süreç takibi büromuzca yapılmaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’de yatırım yapan, yasal koşulları sağlayan yabancıların Vatandaşlık alma süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sigorta Hukuku

Sigorta Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Mahkeme süreçlerinde hizmet vermekteyiz.

2023 yılında faaliyetlerine başlayan Birbilen Hukuk Bürosu müvekkillerine özetle aşağıdaki şekilde hukuki hizmet sağlamaktadır:

Birbilen Hukuk Bürosunda, müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetin kapsamının anlaşılması, yaşanan uyuşmazlığa konu olay veya durumun detaylı olarak analiz edilmesi için birebir görüşme yapılmakta, en kısa süre içinde izlenecek yol haritasıyla ilgili detaylı bilgilendirme raporu müvekkile sunulmaktadır.

Vatandaşlar arasında evlenme, nişanlanma, boşanma nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan itilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliği ve mahremiyete özen göstererek hizmet verilmektedir.

Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren ihtiyaç duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Soruşturma aşamasından hüküm ve infaz aşamalarına kadar tüm usuli süreçler ciddiyetle takip edilmektedir.

İcra & İflas Hukuku alanında alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takip işlerini de kapsamaktadır. 

Tüketici hukuku alanında, özellikle perakende akaryakıt ve LPG satışı sektöründe uzmanlaşmış ekibimizle, tüm sektörlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi nezdinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir. 

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturum ve çalışma izni başvuruları, izinlerin uzatılması başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi hizmetleri verilmektedir.

Yabancı müvekkillerimizin, Türkiye’de yapacakları yatırımlar hususunda; şirket kuruluşu, işletme konusuna göre gerekli tüm izin ve ruhsatların alınması, ilgili ticari işletme için hukuki altyapının oluşturulması vb. tüm yasal prosedürlerin takibi, neticelendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kurumsal firmaların ulusal ve uluslararası faaliyetlerini yürütebilmesi için yabancı dilde sözleşme ve protokoller hazırlanması, mevcut sözleşme ve protokollerin Türkiye’de tanıma ve tenfizi prosedürleri büromuz ve çözüm ortaklarımızca hazırlanmakta ve takip edilmektedir. 

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek ve her iki taraf arasında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunmak, sigortalı veya ilgili sigorta ve sigorta tahkim sistemine katılan sigorta şirketlerini kullanan kişiler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması hizmeti vermektedir.

Kurumsal müvekkillerimizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVKK uyum süreci kapsamında, Kişisel Veri Envanter Defterlerinin oluşturulması, veri sorumluları sicili (VERBİS) sisteminde kayıtların yapılması, İnsan Kaynaklarıyla iş birliği içerisinde KVK projesi oluşturulması ve teknolojik entegrasyonun sağlanması, KVKK Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni vb. metinleri için ihtiyaç duyulan hallerde çözüm ortaklarımızla beraber, danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurumsal müvekkillerimizin İnsan Kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün başta İş Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı ve uygulamaları bağlamında yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesini sağlamak, gerekli görülen hallerde şirketin elindeki belge, bilgi ve sözleşmeleri hukuka uygun şekilde yeniden tanzim etmekteyiz.

Kurumsal müvekkillerimizin diğer idari birimleri ile sürekli iletişim ve iş birliği halinde çalışarak, işletmelerin ticari faaliyetlerinde kullandığı sözleşme, protokol vb. hukuki metinlerin tanzimi ve kontrolünü sağlayarak, işlerin sorunsuz yürütülmesi için her türlü hukuki yardımda bulunmaktayız.

Makaleler

Makalelerimizi paylaştığımız blog bölümünde, farklı konuları ele alarak sizleri bilgilendirmek, düşündürmek ve ilham vermeyi amaçlıyoruz. Sık sık güncellenen çeşitli yazılarımızdan faydalanabilirsiniz.

İki Haklı İhtarla Kira Tahliye Davası

Bilinmesi Gereken Temel İlkeler Nelerdir?