Birbilen Hukuk Bürosu

Hakkımızda

Birbilen Hukuk Bürosu,

Hızlı çözümler üretebilen dinamik hukukçu kadrosuyla danışanlarının ihtiyaç duydukları hukuki desteğin nitelikli şekilde temini için çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı hedeflemektedir. Bu hedef ışığında, müvekkil odaklı avukatlık hizmeti yürütmeyi ilke edinmiştir.

Avukat İbrahim Birbilen tarafından 2023 yılında İstanbul’da kurulan Birbilen Hukuk Bürosu, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup uyuşmazlıklarda dava süreçlerini takip etmekle beraber önleyici hukuk hizmetini de önemli görmektedir. Yargı süreçlerine gerek kalmaksızın hak ve menfaatlerin güvence altına alınmasını, bu bağlamda, danışanlarının tüm hukuki işlemlerinin mevzuata uygun olarak takibini öncelemektedir.

+90 216 766 45 96

İletişime Geçin!

Vizyon

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişimleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; hakkaniyetli, saygın, dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı başarılı bir vizyonla adaletin tesisi için çalışmaktır. Kişi ve kurumların hak ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesinde yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlar ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında mutena bir hukuk bürosu olmaktır.

Misyon

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde hareket etmek, toplumsal değerler ve ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak, hukuki sorunlarda pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşım biçimi sergilemek, hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözüm bulmaktır. Müvekkillerin başkalarına açıklayamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri –özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi- mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak, üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla neticelendirmek, başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek, hukuki ihtilafların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle halletmek. İş birliği içinde çalışmakta olduğumuz hukuk büroları ve çözüm ortaklarımız ile Türkiye’de başta Ankara, Antalya, İzmir, Bolu, Sakarya, yurtdışında İngiltere, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta, müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.